Sedan hösten 2017 undervisar Brusk i violin- och kammarmusik vid Piteå Musikhögskolan,  samt vid Luleå Universitet, klicka på länkarna nedanför för mer information.

 


 

- Bachelor Programme in Music 180 Credits,180 Credits

- Master Programme in Music Performance 120 Credits,

 

Freestanding courses in Music at Luleå University

Summer Courses, Masterclass, 7,5 Credits
 

- SilkRoad Summer Session, Switzerland